תקן מדרגות
 
צעד המדרגה
אורכו הממוצע של צעדו הרגיל של אדם c הוא:
גברים – 69 ס"מ, וכף הרגל אורכה 27 ס"מ.
נשים – 61 ס"מ, וכף הרגל אורכה 24 ס"מ.
ילדים – 54 ס"מ, וכף הרגל אורכה 21 ס"מ.
 
הגודל הממוצע של הצעד הוא: c = 64÷61 ס"מ, ואורך כל הרגל – b = 27ס"מ.
 
מכאן, שהרום a לא יעלה במדרגות הרגילות על 18 – 5. 18 ס"מ. רום זה תואם שיפוע מהלך של 1.5 / 1. כאשר השיפוע הוא 1/2, השלח – 32 ס"מ
ו- a = 16 ס"מ.
בנייה גרפית למציאת מידות של מדרגות, לפי שיפוע המהלך ובצעד רגיל:
מקצים על ציר האופקי של מערכת קואורדינאטות קטעים שאורכם כאורך צעד c, ועל הציר אנכי – קטעים שאורכם חצי צעד. הנקודות המתקבלות על הצירים מתחברות בקווים ישרים בהתאמה. מעבירים קו נטוי d מנקודת o. מנקודות החיתוך החדשות שנוצרו מתווים קווים אופקיים ואנכיים. כך נקבל קו מדורג, כאשר הקטעים האנכיים a והאופקיים b יוצרים את המשוואה
c = b + a2. בדרך זו לכל זווית שיפוע של מהלך נתון תואמות מידות מסוימות של מדרגות.

שיפוע מדרגות:כך, אם נתון גובה מהלך ניתן לחשב על-פיו את גודל השיפוע, את מספר המדרגות ואת מידותיהן. כדי שהטיפוס במדרגות לא יהיה מעייף, לא יעלה מספר המדרגות במהלך על 16 – 17 ללא משטח – ביניים, וכדי שאנשים לא ימעדו, מקובל שלא ירד מ-3.
במהלך טיפוסי ישנן 9-13 מדרגות. רצוי לתכנן מספר אי- זוגי של מדרגות במהלך אחד. כך אפשר להתחיל ולגמור את הטיפוס במהלך באותה רגל. בדרך כלל מקובל, שגובה הרום יהיה שווה ל-14 – 21 ס"מ.
 
כאשר רוחב השטח הוא 30 ס"מ יהיה גובה הרום 15 ס"מ, לפי הנוסחה
 b = (15  x 2) + 30 ( c = a2 + b). גודל המדרגה, במקרה זה, מגדיר את זווית שיפוע המהלך של -'40°26 = L.
 
טבלת מידות של המדרגות בס"מ.
זכור, כי מידת גובהה של המדרגה אינה חייבת להיות מספר שלם, וכי הנוסחה לחישוב המדרגות מאפשרת לנו לבחור עוד מידות של רוחב מדרגה פרט למצוינות בטבלה.
המידה המעשית של עומק המדרגה גדולה, בדרך כלל, ב-2 עד 3 ס"מ ממידת השלח (b) כדי ליצור שקע מתחת לקצה המדרגה הבאה, הדרוש לנוחיות העלייה והירידה.
 
רוחב המהלך
רוחב מהלך מדרגות מסוים מושפע ישירות ממספר המשתמשים בו ומדירות השימוש בו. כיוון שמדרגות הן ציר תנועה, יהיה רוחב המהלך לפי כמות התנועה. אדם זקוק למרווח מזערי של 60 ס"מ למעבר ורוחב המהלך ייקבע בערך בכפולות של מספר זה.
הרוחב המקסימאלי המותר של מהלך המדרגות (לפי דרישות של מכבי-האש) הוא 2.4 מ'. אם יש צורך במדרגות רחבות יותר, שישמשו כדרכי חילוץ, הן נחלקות למספר מסלולי תנועה במעקות נוספים. (ראה דרישות לרוחב חדר המדרגות בפרק: דרישות חוקי הבנייה ומכבי האש).
1)        כאשר המדרגות הן עקומות בהיטל האופקי, יהיה המרחק בין המעקה לבין ציר התנועה 35 עד 40 ס"מ.
2)        כאשר המדרגות הן ישרות בהיטל האופקי יהיה המרחק 55 ס"מ.
3)        רוחב המהלך המזערי הדרוש לשני אנשים בתנועה הוא 110 עד 125 ס"מ.
4)        הרוחב לשלושה אנשים בתנועה הוא 185 ס"מ.
 
 
 
מרבלוס בע"מ ח.פ. 514219237
צה"ל 34 אשקלון (צמוד לסופר אופנה), טלפון: 08-9102888  נייד: 050-7104406 פקס: 08-9102889
info@marbelos.com

 
למעלה


Copyright © All Rights Reserved. Designed by haniDesign Israel: 972-53-9820191 | Los Angeles: (818) 357-4232.
 

לייבסיטי - בניית אתרים